Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Polityką Międzynarodowej Organizacji Nurkowania jest poszanowanie Twojej prywatności i przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić na Twój temat, w tym na naszej stronie internetowej, https://www.isdo.app/oraz inne witryny, które posiadamy i obsługujemy.

Dane osobowe to wszelkie informacje o Tobie, które mogą być wykorzystane do Twojej identyfikacji. Obejmuje to informacje o Tobie jako osobie (takie jak imię i nazwisko, adres i data urodzenia), Twoje urządzenia, szczegóły płatności, a nawet informacje o tym, jak korzystasz ze strony internetowej lub usługi online.

W przypadku, gdy nasza witryna zawiera łącza do witryn i usług stron trzecich, należy pamiętać, że te witryny i usługi mają własne polityki prywatności. Po kliknięciu linku do treści osób trzecich należy przeczytać opublikowane przez nie informacje o polityce prywatności dotyczące sposobu, w jaki gromadzą i wykorzystują dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych Twoich działań po opuszczeniu naszej strony.

Niniejsza polityka obowiązuje od 16 października 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 października 2021 r

Informacje, które zbieramy

Gromadzone przez nas informacje należą do jednej z dwóch kategorii: informacje „podane dobrowolnie” i informacje „zbierane automatycznie”.

Informacje „dobrowolnie dostarczone” odnoszą się do wszelkich informacji, które świadomie i aktywnie przekazujesz nam podczas korzystania z naszych usług i promocji lub uczestniczenia w nich.

Informacje „zbierane automatycznie” odnoszą się do wszelkich informacji automatycznie wysyłanych przez Twoje urządzenia w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych produktów i usług.

Dane dziennika

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę internetową. Może to obejmować adres protokołu internetowego (IP) Twojego urządzenia, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie oraz inne szczegóły dotyczące Twojej wizyty.

Dodatkowo, jeśli podczas korzystania z serwisu napotkasz określone błędy, możemy automatycznie zbierać dane o błędzie i okolicznościach jego wystąpienia. Te dane mogą obejmować szczegóły techniczne dotyczące Twojego urządzenia, czynności, które próbowałeś zrobić, gdy wystąpił błąd, oraz inne informacje techniczne dotyczące problemu. Użytkownik może otrzymać powiadomienie o takich błędach lub nie, nawet w momencie ich wystąpienia, o ich wystąpieniu lub o naturze błędu.

Należy pamiętać, że chociaż te informacje mogą same w sobie nie identyfikować osób, możliwe jest połączenie ich z innymi danymi w celu osobistej identyfikacji poszczególnych osób.

Dane urządzenia

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub wchodzisz w interakcję z naszymi usługami, możemy automatycznie gromadzić dane o Twoim urządzeniu, takie jak:

 • Rodzaj urządzenia
 • System operacyjny
 • Unikalne identyfikatory urządzeń
 • Ustawienia urządzenia
 • Dane geolokalizacyjne

Gromadzone przez nas dane mogą zależeć od indywidualnych ustawień Twojego urządzenia i oprogramowania. Zalecamy sprawdzenie zasad producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje nam udostępniają.

Informacje osobiste

Możemy poprosić o dane osobowe — na przykład, gdy przesyłasz nam treści lub kontaktujesz się z nami — które mogą obejmować co najmniej jeden z następujących elementów:

 • Nazwa
 • E-mail
 • Profile w mediach społecznościowych
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu/komórki
 • Adres domowy/korespondencyjny
 • Narodowość
 • Płeć
Wrażliwa informacja

„Informacje wrażliwe” lub „szczególne kategorie danych” to podzbiór danych osobowych, któremu zapewnia się wyższy poziom ochrony. Przykłady informacji wrażliwych obejmują informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, religii, związków zawodowych lub innych stowarzyszeń lub członkostwa zawodowego, przekonań filozoficznych, orientacji seksualnej, praktyk seksualnych lub życia seksualnego, rejestrów karnych, informacji zdrowotnych lub danych biometrycznych.

Rodzaje wrażliwych informacji, które możemy gromadzić na Twój temat, obejmują:

 • Informacje o zdrowiu

Nie będziemy gromadzić poufnych informacji o Tobie bez uprzedniego uzyskania Twojej zgody, a Twoje poufne informacje będziemy wykorzystywać lub ujawniać wyłącznie w zakresie dozwolonym, wymaganym lub dozwolonym przez prawo.

Treści generowane przez użytkowników

Za „treść generowaną przez użytkowników” uznajemy materiały (tekst, obraz i/lub treść wideo) dobrowolnie dostarczone nam przez naszych użytkowników w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub ponownego opublikowania w naszych kanałach mediów społecznościowych. Wszystkie treści generowane przez użytkowników są powiązane z kontem lub adresem e-mail użytym do przesłania materiałów.

Należy pamiętać, że wszelkie treści przesłane w celu publikacji staną się publiczne po opublikowaniu (i późniejszym procesie recenzji lub weryfikacji). Po opublikowaniu może być dostępny dla osób trzecich nieobjętych niniejszą polityką prywatności.

Uzasadnione powody przetwarzania Twoich danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony powód. W takim przypadku zbieramy tylko dane osobowe, które są w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia Ci naszych usług.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy zbierać od Ciebie dane osobowe, gdy wykonujesz jedną z poniższych czynności na naszej stronie internetowej:

 • Zarejestruj się, aby założyć konto
 • Weź udział w dowolnym z naszych konkursów, konkursów, loterii i ankiet
 • Zarejestruj się, aby otrzymywać od nas aktualizacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kanałów mediów społecznościowych
 • Użyj urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do naszych treści
 • Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub innych podobnych technologii
 • Kiedy wspominasz o nas w mediach społecznościowych

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • aby zapewnić Ci podstawowe funkcje i usługi naszej platformy
 • aby umożliwić Ci dostosowanie lub personalizację korzystania z naszej strony internetowej
 • dostarczać Ci produkty i/lub usługi
 • do kontaktu i komunikowania się z Tobą
 • do celów analitycznych, badań rynkowych i rozwoju biznesu, w tym do obsługi i ulepszania naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych
 • w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o podmiotach trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować
 • rozpatrzyć Twoją aplikację o pracę
 • aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych
 • do wewnętrznej ewidencji i celów administracyjnych
 • w celu organizowania konkursów, loterii i/lub oferowania dodatkowych korzyści
 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i rozstrzygania ewentualnych sporów
 • do przypisywania dowolnych treści (np. postów i komentarzy), które przesyłasz, a które publikujemy na naszej stronie internetowej
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia, że nasze witryny i aplikacje są bezpieczne i używane zgodnie z naszymi warunkami użytkowania
 • do oceny technicznej, w tym do obsługi i ulepszania naszej aplikacji, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych

Możemy łączyć dobrowolnie podane i zbierane automatycznie dane osobowe z ogólnymi informacjami lub danymi badawczymi, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł. Na przykład nasze działania marketingowe i badania rynku mogą ujawnić dane i spostrzeżenia, które możemy połączyć z informacjami o tym, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny, aby ulepszyć naszą witrynę i Twoje wrażenia z niej.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Kiedy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe oraz przechowujemy te informacje, będziemy je chronić w sposób komercyjnie akceptowalny, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.

Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, informujemy, że żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania nie jest bezpieczna 100% i nikt nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych.

Jesteś odpowiedzialny za wybranie dowolnego hasła i jego ogólną siłę bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo własnych informacji w granicach naszych usług. Na przykład zapewnienie bezpieczeństwa i poufności wszelkich haseł związanych z dostępem do danych osobowych i kont.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Okres ten może zależeć od tego, do czego wykorzystujemy Twoje dane, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Na przykład, jeśli podałeś nam dane osobowe w ramach tworzenia konta u nas, możemy przechowywać te informacje przez czas istnienia konta w naszym systemie. Jeśli Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do tego celu, usuniemy je lub uczynimy anonimowymi, usuwając wszystkie dane, które Cię identyfikują.

Jednak w razie potrzeby możemy zachować Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, księgowego lub sprawozdawczego lub do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Prywatność dzieci

Nie kierujemy naszych produktów ani usług bezpośrednio do dzieci poniżej 13 roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe:

 • podmiotem dominującym, zależnym lub stowarzyszonym naszej firmy
 • zewnętrznym dostawcom usług w celu umożliwienia im świadczenia usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcom usług IT, przechowywania danych, hostingu i serwerów, analitykom, rejestratorom błędów, windykatorom, dostawcom konserwacji lub rozwiązywania problemów, dostawcom marketingowym , profesjonalnych doradców i operatorów systemów płatności
 • nasi pracownicy, kontrahenci i/lub podmioty powiązane
 • nasi obecni lub potencjalni agenci lub partnerzy biznesowi
 • sponsorzy lub promotorzy jakichkolwiek konkursów, loterii lub promocji, które prowadzimy
 • agencjom sporządzającym sprawozdania kredytowe, sądom, trybunałom i organom regulacyjnym, w przypadku braku zapłaty za dostarczone przez nas towary lub usługi
 • sądy, trybunały, organy regulacyjne i funkcjonariusze organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z wszelkimi bieżącymi lub przyszłymi postępowaniami sądowymi lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw
 • strony trzecie, w tym agenci lub podwykonawcy, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub marketingu bezpośredniego
 • osobom trzecim do zbierania i przetwarzania danych
 • podmiot, który kupuje lub na który przenosimy wszystkie lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa i działalność

Strony trzecie, z których obecnie korzystamy, obejmują:

 • Google Analytics
 • piksela Facebooka
 • MailChimp
 • Mailerlite

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i/lub przetwarzane we Francji, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych lub tam, gdzie my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymujemy obiekty.

Kraje, do których przechowujemy, przetwarzamy lub przekazujemy Twoje dane osobowe, mogą nie mieć takich samych przepisów dotyczących ochrony danych jak w kraju, w którym pierwotnie dostarczyłeś informacje. Jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim w innych krajach: (i) będziemy dokonywać tych przekazów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; oraz (ii) będziemy chronić przekazane dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Twoje prawa i kontrola Twoich danych osobowych

Twój wybór: Przekazując nam dane osobowe, rozumiesz, że będziemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Nie musisz podawać nam danych osobowych, jednak jeśli tego nie zrobisz, może to mieć wpływ na korzystanie z naszej strony internetowej lub produktów i/lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.

Informacje od osób trzecich: Jeśli otrzymamy Twoje dane osobowe od osoby trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli jesteś stroną trzecią przekazującą dane osobowe innej osoby, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę tej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Pozwolenie marketingowe: Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych.

Dostęp: Możesz poprosić o szczegóły danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.

Korekta: Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat, są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu poprawienia wszelkich informacji, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Zakaz dyskryminacji: Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z jakichkolwiek praw dotyczących Twoich danych osobowych. O ile Twoje dane osobowe nie są wymagane do świadczenia określonej usługi lub oferty (na przykład zapewnienia wsparcia użytkownika), nie odmówimy Ci towarów lub usług i/lub nie naliczymy Ci innych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym poprzez przyznanie rabatów lub innych korzyści lub nałożenia kar, lub zapewnienia innego poziomu lub jakości towarów lub usług.

Pobieranie danych osobowych: Zapewniamy możliwość pobrania danych osobowych, które udostępniłeś za pośrednictwem naszej witryny. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Powiadomienie o naruszeniu danych: Będziemy przestrzegać obowiązujących nas praw w odniesieniu do każdego naruszenia danych.

Uskarżanie się: Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i podaj nam wszystkie szczegóły domniemanego naruszenia. Niezwłocznie zbadamy Twoją skargę i odpowiemy na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia i kroki, które podejmiemy w celu rozpatrzenia Twojej skargi. Masz również prawo do skontaktowania się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku ze swoją skargą.

Anuluj subskrypcję: Aby anulować subskrypcję naszej bazy danych e-mail lub zrezygnować z komunikacji (w tym komunikacji marketingowej), skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności, lub zrezygnuj, korzystając z opcji rezygnacji dostępnych w komunikacji. Być może będziemy musieli poprosić Cię o określone informacje, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość.

Korzystanie z plików cookie

Używamy plików „cookies” do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności w naszej witrynie. Plik cookie to mały fragment danych, który nasza witryna internetowa przechowuje na Twoim komputerze i uzyskuje do niego dostęp za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Pomaga nam to dostarczać Ci treści na podstawie określonych przez Ciebie preferencji.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Transfery biznesowe

Jeśli my lub nasze aktywa zostaną przejęte lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy zakończymy działalność lub ogłosimy upadłość, uwzględnimy dane, w tym dane osobowe użytkownika, wśród aktywów przekazanych stronom, które nas nabędą. Przyjmujesz do wiadomości, że takie przekazywanie może mieć miejsce i że wszelkie strony, które nas nabywają, mogą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką, którą będą musiały przyjąć, ponieważ jest to podstawa wszelkich prawa własności lub użytkowania, które posiadamy w stosunku do takich informacji.

Ograniczenia naszej polityki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce

Według naszego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić aktualizacje naszych procesów biznesowych, aktualne dopuszczalne praktyki lub zmiany legislacyjne lub regulacyjne. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą politykę prywatności, opublikujemy zmiany tutaj pod tym samym linkiem, przez który uzyskujesz dostęp do niniejszej polityki prywatności.

Jeśli zmiany będą znaczące lub jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, skontaktujemy się z Tobą (w oparciu o wybrane przez Ciebie preferencje dotyczące komunikacji od nas) i wszystkimi naszymi zarejestrowanymi użytkownikami, podając nowe szczegóły i linki do zaktualizowanej lub zmienionej polityki.

Jeśli będzie to wymagane przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę lub damy Ci możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji z wszelkich nowych sposobów wykorzystania Twoich danych osobowych.

Dodatkowe informacje dotyczące zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (UE)

Administrator Danych / Przetwarzający Dane

RODO rozróżnia organizacje, które przetwarzają dane osobowe do własnych celów (zwane „administratorami danych”) oraz organizacje, które przetwarzają dane osobowe w imieniu innych organizacji (zwane „podmiotami przetwarzającymi dane”). My, International Scuba Diving Organization, z siedzibą pod adresem podanym w sekcji Kontakt, jesteśmy administratorem danych i/lub podmiotem przetwarzającym w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo. W takim przypadku będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty. Jeśli poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a masz mniej niż 16 lat, poprosimy Twojego rodzica lub opiekuna prawnego o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym konkretnym celu.

Nasze zgodne z prawem podstawy zależą od usług, z których korzystasz i sposobu, w jaki z nich korzystasz. Oznacza to, że gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie z następujących powodów:

Zgoda od Ciebie

Gdy wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z udostępnianych przez nas udogodnień; nie wpłynie to jednak na jakiekolwiek wykorzystanie Twoich informacji, które już miało miejsce. Możesz wyrazić zgodę na podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w celu wzięcia udziału w konkursie lub promocji. Chociaż możesz wycofać swoje zgłoszenie w dowolnym momencie, nie wpłynie to na żaden wybór ani ocenę, która już miała miejsce. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące sposobu wycofania zgody, prosimy o kontakt, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt z nami niniejszej polityki prywatności.

Wykonanie Umowy lub Transakcji

Gdy zawarłeś z nami umowę lub transakcję, lub w celu podjęcia działań przygotowawczych przed zawarciem przez nas z tobą umowy lub transakcji. Na przykład, jeśli skontaktujesz się z nami z zapytaniem, w celu udzielenia odpowiedzi możemy wymagać danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Nasze uzasadnione interesy

Tam, gdzie uznamy, że jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, takich jak świadczenie, obsługa, ulepszanie i komunikowanie naszych usług. Uważamy, że nasze uzasadnione interesy obejmują badania i rozwój, poznanie naszych odbiorców, marketing i promocję naszych usług, środki podjęte w celu efektywnego świadczenia naszych usług, analizę marketingową oraz środki podjęte w celu ochrony naszych praw i interesów.

Zgodność z prawem

W niektórych przypadkach możemy mieć prawny obowiązek wykorzystywania lub przechowywania danych osobowych użytkownika. Takie przypadki mogą obejmować (między innymi) nakazy sądowe, dochodzenia karne, wnioski rządowe i zobowiązania regulacyjne. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące sposobu, w jaki przechowujemy dane osobowe w celu zachowania zgodności z prawem, prosimy o kontakt, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt z nami niniejszej polityki prywatności.

Przelewy międzynarodowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Zapewnimy, że wszelkie przekazywanie danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub stosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.

Twoje prawa i kontrola Twoich danych osobowych

Ograniczać: Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli (i) obawiasz się o dokładność swoich danych osobowych; (ii) uważasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem; (iii) potrzebujesz, abyśmy przechowywali dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń prawnych; lub (iv) jesteśmy w trakcie rozpatrywania Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Sprzeciw wobec przetwarzania: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Jeśli tak się stanie, musimy podać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, aby kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przenośność danych: Możesz mieć prawo zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Tam, gdzie to możliwe, przekażemy te informacje w formacie CSV lub innym formacie łatwym do odczytu maszynowego. Możesz również mieć prawo zażądać, abyśmy przekazali te dane osobowe stronie trzeciej.

Usunięcie: Możesz mieć prawo zażądać, abyśmy w dowolnym momencie usunęli Twoje dane osobowe, które przechowujemy, a my podejmiemy uzasadnione kroki w celu usunięcia Twoich danych osobowych z naszych aktualnych rejestrów. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię, w jaki sposób usunięcie wpłynie na korzystanie z naszej strony internetowej lub produktów i usług. Mogą istnieć wyjątki od tego prawa z określonych powodów prawnych, które, w stosownych przypadkach, określimy dla Ciebie w odpowiedzi na Twoją prośbę. Jeśli zamkniesz lub usuniesz swoje konto, usuniemy Twoje dane osobowe w ciągu 30 dni od usunięcia konta. Należy pamiętać, że wyszukiwarki i podobne strony trzecie mogą nadal przechowywać kopie Twoich danych osobowych, które przynajmniej raz zostały upublicznione, takie jak niektóre informacje profilowe i komentarze publiczne, nawet po usunięciu informacji z naszych usług lub dezaktywacji konta.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojej prywatności możesz skontaktować się z nami, korzystając z następujących danych:

„Witaj „@” isdo.app”

Kontakt